วิธีการเตะลูกด้วยฝ่าเท้า

ฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่มีผู้คนนิยมเล่นกันจำนวนมากที่สุด เป็นการออกกำลังกายสามารถที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้ดีขึ้น ถ้าได้ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอจะช่วยเผาผลาญไขมันและแคลอรี่ได้ดี จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยลดความอ้วนได้ด้วย


เท้าเป็นอวัยวะสำคัญในการใช้เล่นฟุตบอล ถ้าเกิดว่าผู้เล่นได้บาดเจ็บบริเวณตรงข้อเท้าก็จะทำให้เล่นกีฬาชนิดนี้ไม่ได้ ในการเตะลูกต่างๆ ก็จะใช้เท้าเตะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในการเตะฝ่าเท้าลักษณะนี้จะฝ่าเท้าในการเตะเหมือนกัน โดยมีวิธีการเตะลูก ดังนี้

1. ผู้เล่นจะต้องใช้ตามองทิศทางที่ลูกมา แล้ววิธีการเตะลูกด้วยฝ่าเท้า
ฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่มีผู้คนนิยมเล่นกันจำนวนมากที่สุด เป็นการออกกำลังกายสามารถที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้ดีขึ้น ถ้าได้ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอจะช่วยเผาผลาญไขมันและแคลอรี่ได้ดี จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยลดความอ้วนได้ด้วย
เท้าเป็นอวัยวะสำคัญในการใช้เล่นฟุตบอล ถ้าเกิดว่าผู้เล่นได้บาดเจ็บบริเวณตรงข้อเท้าก็จะทำให้เล่นกีฬาชนิดนี้ไม่ได้ ในการเตะลูกต่างๆ ก็จะใช้เท้าเตะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในการเตะฝ่าเท้าลักษณะนี้จะฝ่าเท้าในการเตะเหมือนกัน โดยมีวิธีการเตะลูก ดังนี้

  • ผู้เล่นจะต้องใช้ตามองทิศทางที่ลูกมา แล้วปล่อยให้ลูกตกสู่ตรงพื้น
  • ผู้เล่นจะจรดเท้าต่ำกว่าระดับของลูก
  • พอจังหวะที่ลูกกระดอนขึ้นไป ผู้เล่นจะใช้ฝ่าเท้าในการทำมุม 45 องศา แล้วประกบเหนือลูกและพุ่งเท้าไปข้างหน้า
  • พอลูกถูกฝ่าเท้าแล้ว ผู้เล่นจะต้องให้ลูกพุ่งเลียดไปกับพื้น เพราะว่าตรงส่วนของปลายเท้า
    จะต้องเปิดให้ทางลูกพุ่งไปพร้อมกับการชี้ปลายเท้าให้ไปตามทิศทางที่จะให้ลูกไปได้
    การเตะลูกในวิธีนี้จะใช้ในตอนที่เราเข้าไม่ถึงลูก แต่อยากจะส่งลูกไปเร็วๆ ซึ่งเหมือนกันกับการเตะลูกที่ใช้หัวรองเท้า แตกต่างกันตรงที่การเตะวิธีนี้ลูกจะลอยมาจากอากาศ ดังนั้นลูกนี้จะคล้ายๆกับว่าลูกพร้อมที่จะเตะด้วยฝ่าเท้า นอกจากนี้ในการเล่นฟุตบอลผู้เล่นจะต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้บาดเจ็บด้วย เพราะว่าถ้าผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นหรือลงแข่งขันได้ปล่อยให้ลูกตกสู่ตรงพื้น

2. ผู้เล่นจะจรดเท้าต่ำกว่าระดับของลูก
3. พอจังหวะที่ลูกกระดอนขึ้นไป ผู้เล่นจะใช้ฝ่าเท้าในการทำมุม 45 องศาแล้วประกบเหนือลูกและพุ่งเท้าไปข้างหน้า
4. พอลูกถูกฝ่าเท้าแล้ว ผู้เล่นจะต้องให้ลูกพุ่งเลียดไปกับพื้น เพราะว่าตรงส่วนของปลายเท้าจะต้องเปิดให้ทางลูกพุ่งไปพร้อมกับการชี้ปลายเท้าให้ไปตามทิศทางที่จะให้ลูกไปได้

การเตะลูกในวิธีนี้จะใช้ในตอนที่เราเข้าไม่ถึงลูก แต่อยากจะส่งลูกไปเร็วๆ ซึ่งเหมือนกันกับการเตะลูกที่ใช้หัวรองเท้า แตกต่างกันตรงที่การเตะวิธีนี้ลูกจะลอยมาจากอากาศ ดังนั้นลูกนี้จะคล้ายๆกับว่าลูกพร้อมที่จะเตะด้วยฝ่าเท้า นอกจากนี้ในการเล่นฟุตบอลผู้เล่นจะต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้บาดเจ็บด้วย เพราะว่าถ้าผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นหรือลงแข่งขันได้