คุณสมบัติของนักกีฬากรีฑา

คุณสมบัติที่ดีของนักกีฬากรีฑา

 

การเล่นกีฬา ทุกประเภทถ้าจะให้ดีนอกจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาฝีมือในการเล่นแล้ว การมีคุณสมบัติของนักกีฬาที่ดีก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน และสำหรับในกรีฑานักกีฬาที่ดีควรสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ศึกษากฎระเบียบและกติกาในการเล่นก่อนการแข่งขันทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 2. การแต่งกายต้องเป็นไปตามระเบียบและเหมาะสมกับการเล่นกีฬา สมัคร sbobet ในประเภทนั้นๆ โดยเน้นในเรื่องของความสุภาพ เรียบร้อย และรัดกุม
 3. ในระหว่างการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด นักกีฬาที่ดีไม่ควรแสดงกิริยาวาจาไม่พอใจ และไม่ควรพูดจาดูถูกเหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในสนามแข่งขัน
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักกีฬา
 5. ไม่พูดหรือทำการใดก็ตามที่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมและเจ้าหน้าที่ภายในสนาม รวมถึงผู้เล่นอื่นอย่างเด็ดขาด
 6. แข่งขันกีฬาด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะกีฬาประเภทลาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับตัวเองหรือผู้อื่นที่อยู่ภายในสนาม
 7. ถ้ารู้ตัวว่าไม่พร้อมหรือเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ที่อาจจะส่งผลต่อการแข่งขันควรแจ้งคณะกรรมการโดยทันที
 8. ต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัย และขยันอดทน อดกลั้น ในการฝึกซ้อม
 9. เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูผู้สึกสอนหรือโค้ชอย่างเคร่งครัด

ทั้งหมดที่กล่าวมา 7 ข้อ ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีที่นักกรีฑาควรมี

ประเภทต่างๆ ในกรีฑา

กรีฑาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศรวมถึงในบ้านเรา และยังเป็นกีฬาที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับประถมและมัธยม นอกจากนี้ในรายการแข่งขันหลายรายการก็มีการบรรจุกรีฑาอยู่ในโปรแกรมมาโดยตลอด ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของกรีฑาตามลักษณะการแข่งขันได้ดังนี้

 1. การวิ่งระยะสั้น หรือก็คือการวิ่งในระยะทางที่ไม่เกิน 400 เมตร
 2. การวิ่งผลัด เป็นการวิ่งที่ใช้ผู้วิ่งหลายคนลักษณะการวิ่งจะเป็นเหมือนการวิ่งระยะสั้นแต่นักกีฬาจะมีไม้คฑาถือไว้ที่มือในเวลาวิ่งและส่งต่อให้แก่ผู้วิ่งหรือนักกีฬาคนต่อไปในทีม
 3. การวิ่งข้ามรั้ว จะเป็นการวิ่งและกระโดดข้ามรั้วไปตามทางจนถึงเส้นชัย
 4. การวิ่งกระโดดไกล โดยจะมีลักษณะในการวิ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มจาก
  – ระยะกระโดดขึ้นจากพื้น
  – ระยะกระโดดลอยตัวขึ้นไปในอากาศ
  – ระยะที่ตัวตกลงจนถึงพื้น
 5. วิ่งกระโดดสูง เป็นการวิ่งแบบกระโดดโดยใช้การสปริงข้อเท้าข้างเดียว ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่
  – การกระโดดแบบท่าขึ้นม้า
  – การกระโดดแบบท่ากลิ้งลำตัว
  – การกระโดดแบบท่ากรรไกรทางตรง
  – การกระโดดแบบท่ากรรไกรทางเฉียง
 6. การทุ่มน้ำหนัก จัดเป็นกีฬาประเภทลาน โดยการทุ่มจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ระยะ ซึ่งจะได้แก่
  – การทุ่มแบบอยู่กับที่
  – การทุ่มแบบการเคลื่อนที่ผ่านวงกลม
 7. การขว้างจักร จะมีวิธีในการขว้างอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ
  – การขว้างจักรแบบอยู่กับที่
  – การขว้างจักรแบบหมุนตัวขว้าง
 8. การพุ่งแหลน เป็นกรีฑา ประเภทลาน โดยจะมีการถืออยู่ 2 แบบ
  – ถือเหนือไหล่
  – ถือแบบชิดข้างลำตัว